Speelse wereld

Geboren in Amsterdam in 1936. Net voor WOII. Ik weet dus hoe gevaarlijk de wereld kan zijn en juist daarom weet ik hoe belangrijk het is om te spelen. Ik weet dat ik zelf uiteindelijk verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van mijn leven. Uiteraard ben ik een slachtoffer, uiteraard heb ik geleden omdat mijn vader nadat hij terug kwam van het front regelmatig in een psychiatrisch ziekenhuis verdween, uiteraard kon ik niet begrijpen waarom mijn moeder bleef lachen en niet over gevoelens wilde praten, uiteraard voelde ik me alleen en natuurlijk verborg ik mijn boosheid. En toch had ik vertrouwen in het leven, omdat ik wist dat er LIEFDE voor mij was, Liefde voor het leven, Liefde voor en van mijn ouders, Liefde en niet te vergeten de Lach, allebei met een hoofdletter L.  Het is wat ik in de eerste plaats door wil geven.

A Playful World

Me at the beginning of this century

COMING TO THE POINT

Already as a child I was longing to create a playful World in which we discovered together the sense of life. Now more than seventy years later I do know how my longing is the foundation  of my life history. Playing is bloody serious business. It can make the world a better place. In fact we are always busy playing our roles to discover who we really are. The question is HOW we do it... 

As a war child born in Amsterdam in 1936 I know how dangerous life can be. And I know that in the end I am responsible for the quality of my life. Of course I am a victim, of course I suffered because my father disappeared regularly in a psychiatric institute when he came back from the front, of course I did not understand why my mother did not want to talk about feelings, of course I felt disconnected and alone and of course I was very angry and did not dare to show it. And nevertheless I trusted  life, because I knew there was LOVE for me, for life, for my parents and not to forget there always was the Laugh to save us.