Koning Aardappel

Wie ben ik?

Een aap met charisma? 

Een aardappel met een aura?

Een koning die een kind draagt in zijn baarmoeder?

Een koning die de bozen man niet ziet of wil zien?

Liever De Walrus

Liever de baby met de nog gesloten ogen

Liever de gouden straling dan de bozen man te confronteren

met de tanden van het doodshoofd en met de slang

Lievder de Heilige Maagd in de buik beschermen

dan te zeggen: 'Schiet op, jij hebt hier niks te zoeken.

Dit is mijn Koninkrijk

Dit is waar ik regeer

Ik ben de aap en de aardappel,

Ik ben de koning, de kikker met ogen op steeltjes

en ik ben de prinses.

En jij, bozen man, jij hebt je eigen rijk

je eigen familie die voor je zorgt en voor wie jij moet zorgen

Kijk, hier is de schelp waar jij in hoort

De schelp die zich kan sluiten en jou ongevaarlijk maken.'

Vraag: kan ik goed van kwaad onderscheiden?

Zijn bozen mannen per definitie fout?

Wat vind jij, aap of aardappel of gouden kikker koning?

Zijn bozen mannen zoet? Zijn ze rook? Willen ze aangehaald worden?

Verlangen ze naar de borst van hun moeder

omdat ze ontdekken dat ze geen helden zijn zoals verwacht?

Helden die vrouwen en kinderen moeten verdedigen en beschermen...

Kan de wereld niet buiten bozen mannen

Zou er zonder bozen mannen geen maatschappij, geen leven mogelijk zijn?

Is goeds of kwaad niet aan de orde, omdat het is zoals het is:

'To live life through labour is to be intimate with life's innermost secrets.'

volgens Kahlil Gibran in De Profeet