Schrijven met verf - Writing with paint

Als schrijver heb ik soms kleuren en verf nodig om uit te drukken wat ik met woorden niet kan zeggen. Soms volgen er woorden als het beeld al verschenen is, maar dat is geen wet. Het kan zijn dat het beeld op zich meer zegt dan woorden...

As a writer I also need colors and paint to express what I cannot say with words. Sometimes the words follow when the image has appeared and at other times the image appears when the words are already there.

The images underneath were created before the words came to me.