Schrijven met verf - Writing with paint

Paradies im Aquarium

Stemmingen met liefde voor mijn broer Bas Zij hingen zwaar in het huis aan de kade Lachte papa, praatte papa, Of zweeg hij in alle talen een week of twee En wij kinderen wat deden wij Iedere morgen, iedere middag, iedere avond met ontzag naar zijn ogen kijken, zijn ogen en zijn mond, vooral zijn mond Luisteren met kloppend hart naar de klank van zijn stem Hoorden we het goed? Was hij boos… Mama lachte krampachtig, zij kon niet anders… Net als wij, de kinderen… Die als van zelf in hun eigen stemmingen groeiden De ene dag was niet de andere Soms een lach, soms een grijns, soms een traan, niet laten merken Gaat van zelf weer voorbij…hoeft niemand te weten Cyclus zonder einde, zonder punt… Tot de volgende generatie het overneemt En de vorige mag rusten Voor Hans van Wijk door Tine van Wijk Amsterdam, 8 februari 2016,

1. BarTine: CoCreation in Joy: The Expectation - De Verwachting THE FORGETTING OF IMPRESSIONS AND INTENTIONS ‘If anyone should feel inclined to overestimate the state of our present knowledge of mental life, a reminder of the function of memory is all that would be needed to force him to be more modest.’ Sigmund Freud

BarTine 2: CoCreation in Trust/Vertrouwen De Bereidheid/The Willingness DE ACCEPTATIE VAN LIJDEN EN DOOD ‘Het “Oefen doodgaan” van Plato of het “Memento Mori” (‘denk er aan dat je sterfelijk bent’) zijn boodschappen die haaks staan op de waarden die in de moderne samenleving domineren: eeuwige jeugd, optimale gezondheid en het lange leven.’ Hein Stufkens

BarTine 3 CoCreation in Curiousity AWAKENING YOUR EVOLUTIONARY HISTORY De frustratie – The frustration ‘Beyond and within the realms of personal memory are locked the archaic memories of evolution, guiding us with the wisdom of the millenia toward the calling future.’ Jean Houston

BarTine 4 CoCreation in Illusie DE CONCRETE BASIS VAN DE DROMEN ‘De slaap is werkelijk een onvolgroeid monster waarvan de morfologie en nostalgie leunen op elf hoofdkrukken, die ook onvolgroeid zijn en afzonderlijk moeten worden bestudeerd.’ Salvador Dali

BarTine 5 CoCreation in Absence De Troost – The Consolation DE DRUIDEN EN SCHOLING/DE MACHT VAN HET WOORD Veel klassieke schrijvers beschrijven de Druiden als leraren; zij gaven mondelinge overleveringen door, onderwezen godsdienst en de stamgeschiedenis. ‘Een groot aantal jongeren loopt bij hen te hoop om van hen te leren en de druiden staan bij hen hogelijk in ere (…) De druiden houden zich normaal gesproken buiten de oorlog en hoeven geen belasting te betalen zoals de anderen (…)’ Caesar, Oorlog in Gall

Als schrijver heb ik soms kleuren en verf nodig om uit te drukken wat ik met woorden niet kan zeggen. Soms volgen er woorden als het beeld al verschenen is, maar dat is geen wet. Het kan zijn dat het beeld op zich meer zegt dan woorden...

As a writer I also need colors and paint to express what I cannot say with words. Sometimes the words follow when the image has appeared and at other times the image appears when the words are already there.

The images underneath were created before the words came to me.