Hoe het wel moet is paradoxaal: pas als we aanvaarden wie we werkelijk zijn, pas als we bereid zijn ook onze 'verloren' delen te zien, te beleven en te integreren, vinden verandering en groei als van zelf plaats.