'Waar de mens de wereld tegemoet treedt, niet met de gereedshappen die hij gemaakt heeft, maar met de ziel waarmee hij geboren is, niet als een jager op zoek naar zijn prooi maar als een minnaar die liefde uitwisselt; waar mens en materie elkaar tegemoet treden als gelijken ten overstaan van het mysterie, allebei gemaakt, in stand gehouden en bestemd om te verdwijnen, is het geen object, geen ding dat aan zijn onderscheidingsvermogen wordt geschonken, maar een gevoel van deelgenootschap dat hem en alle dingen omvat.' Abraham Joshua Heschel in 'De Mens is Niet Alleen' pagina 57, uitgegeven door Kok - Utrecht, Altiora - Averbode