Kracht uit Onheil - Power from Disaster
Onheil op je Pad - Disaster on your Path
Laat je niet op je kop zitten
Maar put juist daaruit je Kracht
Do not go down - Get Power from IT