Zie de Schoonheid
Onderschat geld niet
en hecht toch meer aan Schoonheid
Look at the beauty
Do not underestimate money
Nevertheless attach
to beauty to feelings