Celebration

Wat ga ik vieren? - What am I going to celebrate?

Wat kan ik vieren? – What is it I can celebrate?

Wat mag ik vieren? – What am I allowed to celebrate?

Vandaag op deze dag – Today on this day

met zon en zwoele lucht – with sun and mild air

kijk ik in de spiegel - I look into the mirror

en zie mijn gezicht – see my face

dat tot mij spreekt – that speaks to me .

Ik heb maar één gezicht – I have only one face

En vele uitdrukkingen – and many expressions.

Mijn gezicht is oud – My face is old

gaat al 81 jaar mee – is already 81 years in service

in de verandering van het ouder worden – changing getting older.

Ik ben weer blij met mijn gezicht - I am happy again with my face

zelfs met de lijnen en de rimpels – even with the lines and the wrinkels

en de wallen onder de ogen – an the ??? underneath my eyes

die mij vertellen: – that are telling me:

tja,makkelijk is het niet – tja, it is not easy

maar leuk is het wel – but it is full of joy.

Tenminste – At least

als jij dat besluit – when you decide this

spiegelbeeld – image in the mirror