De Voortgang – Continuity

Een rivier die stroomt – A river that streams

Een leven dat niet ophoudt – A life that does not stop

Een mens die iedere dag weer op staat en verder gaat–

A human being who wakes up day after day and continues living

Zoals ik dat zelf doe – Like I do myself

Iedere dag weer ademhalen – Breathing every day

Iedere dag een hap eten en een slok drinken – Eating and drinking every day

Iedere dag ouder worden en de kans om wijzer te zijn

Getting older every day with the chance to be wiser