Le Zoo en Folie - Dominique Chan

Uit het boek 'Tweede Lente'' van fotograaf Jacqueline van den Heuvel

Hoe langer je kijkt…met Tine van Wijk

Woensdag 1 december van 2-5 uur in Factor IJ

 Hoe langer je kijkt naar een kunstwerk zoals Le Zoo en Folie van Dominque Chan

of naar eeen mens zoals Melissa uit het boek 'Tweede Lente' 

 

 

   

 

of naar een vogel, water, een plant

Hoe meer je zult ervaren dat je in een spiegel kijkt

Waarin je het verhaal van je eigen leven herkent.

‘Hoe langer je kijkt…’ is het motto van deze groep

Die eenmaal in de veertien dagen op woensdag

Van 2 – 5 uur bij elkaar komt in Factor IJ of in De Witte Kaap.

Moeilijk is wat we samendoen niet. Het gaat om de bereidheid

Ongeveer twintig minuten te kijken naar een zelfgekozen onderwerp

Twintig minuten zonder oordeel je afvragen wat je ziet

of naar een blad

 

En wat je keuze te maken heeft met je eigen leven van alle dag.

Daarna nemen we uitgebreid tijd om onze verhalen te delen

Door naar onszelf en naar elkaar te luisteren zonder oordeel.

 

of naar een boom

Wie weet voel je je geïnspireerd om je eigen verhaal op papier

Te zetten of in een tekening weer te geven of door een foto

Of een video te maken. De bedoeling van deze ontmoetingen is

Om samen een nieuwe werkelijkheid te scheppen

Een werkelijkheid waarin we onszelf niet alleen herkennen

Maar ook veiliger en vertrouwder voelen.

 

Of naar Factor IJ zelf

Aan de workshop zelf zijn geen kosten verbonden.

Koffie en thee zijn wel voor eigen rekening.

Uiteraard is er ook water om je dorst te lessen.

Graag aanmelden op info@factor-ij.amsterdam

Of info@tinevanwijk.nl

We hopen ook jou te mogen ontmoeten.

Factor IJ en Tine van Wijk

Meer informatie op www.factor-ij.amsterdam

En op www.tinevanwijk.nl