Speel mijn kind speel

Speel met mij

Speel met je vader, Speel met je moeder

Speel met je zuster en broeder

En speel dan met je vrienden en vriendinnen

Speel en onderzoek verder en verder

En je zult je nooit moe voelen

De Speel energie zal je omvatten

En de watten wegblazen van het verlangen

Naar die man, die vrouw die niet met jou wil spelen

Niet met jou kan spelen, omdat h/zij niet vertrouwt

Dat het speelkind in hem of in haar nog aanwezig is

Niet durft te geloven, niet durft te kijken omdat

De vinger van het beter weten door hun speelsheid heen sijpelt

De vinger die laat weten dat een mens zich moet gedragen

Zich moet beheersen, gewoon moet doen,

Omdat h/zij nu volwassen is en groot en wijs genoeg

om te slagen en te presteren

Anders kan niemand haar of hem eren

Maar ik vraag je speel en voel je vrij,

zing, dans, spring, fiets, zwem, lach, eet en drink met mij 

om je leven een serieuze kans te geven

Tine Van Wijk