To C Magazine 12 Thuis At Home

Feel free to Download the new To C Magazine focusing on Thuis - Home

Naar Huis - Going Home
‘Ik ga naar huis,’ zei Harry Mulisch op zijn sterfbed tegen een vriend.
‘Ik ben morgen bij God,’ hoorde ik mijn vader zeggen op zijn laatste aardse dag.
Naar Huis. Naar God. Voelt als bij elkaar horend. In mijn oren komt alles samen
in dat ene woord Thuis. Thuis is waar we naar op weg zijn zonder dat we weten
waar het precies over gaat. In dit To C Magazine gaan Irize Loots en ik
dieper in op wat Thuis voor ons betekent. Ik laat mijn ´IK´spreken door uitdrukking te geven aan dat wat in mij leeft. Irize nodigt ons uit mee te gaan in haar Thuis taal: het Afrikaans. Kortom veel avontuur en onderstroom gedachten in dit nieuwe nummer.

"I'm going home," author Harry Mulisch told a friend on his deathbed.
"Tomorrow I am with God," I heard my father say on his last earthly day.
Going Home. Going to God. Feels like belonging together.
Everything comes together in my ears in that one word Home.
Home is what we are heading for without knowing what it is exactly about.
In this To C Magazine Irize Loots and I are delving deeper into what Home means to us.
I let my "I" speak by expressing what lives in me. Irize invites us to join her in her Home language: Afrikaans. In short, a lot of undercurrent adventures in this new issue.