To C Magazine 20 final

Schrijven is goud

Spreken is Zilver, Schrijven is goud is wat duidelijk wordt. Ieder mens hoort bij een groep of groepen zoals het gezin, de klas, de club, de familie, de kerk. de buurt. Door te leren beter te communiceren en contact te maken zal de wereld van binnen uit veranderen in een plek die warmer, vriendelijker en menselijker is. Want door onuitgesproken gedachten en gevoelens via schrijven en spreken hoorbaar te maken zullen we minder de behoefte voelen om geweld te gebruiken om gezien en gehoord te worden.