To C Magazine 13 Energie Energy

Het Licht Komt Terug – The Light is Coming Back
Laten we Kerst,Oud en Nieuwe en iedere andere dag Vieren
Let’s celebrate Xmas, Old and New and every other day

De Vonk Ontsteken – Igniting the Spark
In dit Energie nummer van To C onderzoeken Irize Loots en ik wanneer we ‘op een laag pitje staan’ of ‘branden’ in volle glorie. Zelf volg ik de experimenten die Ad Stemerding aanbiedt in zijn boek ‘NU!’: ‘weten dat er méѐr is dan het leven dat je elke dag tegenkomt.’ Het betekent bereid zijn om er voor te gaan zitten en te luisteren naar je innerlijke stem, die ‘de vonk in je ontsteekt en de ernergie laat stromen.’ Irize staat uitgebreid stil bij de verliezen die haar leven hebben veranderd. Verliezen toen en ook NU. Maar hoe het ook zij, is het Grote Licht van buiten bezig terug te komen en dat kan stimuleren onze binnen vonk te ontsteken.
Igniting the Spark
In this Energy issue of To C, Irize Loots and I explore when we are "on the back burner" or "burning" in full glory. I personally follow the experiments that Ad Stemerding offers in his book 'NOW!': 'Knowing that there is more than the life you encounter every day.' It means being willing to sit down and listen to your inner voice , which ignites 'the spark' in you and lets the energy flow. Irize reflects extensively on the losses that have changed her life. Losses then and NOW. But be that as it may, the Great Light from outside is coming back and that can stimulate us to ignite our inner spark.