For English please scroll down...

Bevindelijk = Beleven
De diepte beleven
Het geloof beleven
De passie beleven
De pijn beleven
Zonder bevindelijkheid
Zonder de beleving
Geen mystiek
Mystiek is de weg naar binnen
Het geheim begint buiten
Maar zit binnen
Buiten moet om binnen te verbinden met de mens- en de Godheid!

Experiential = Experience

Experience the depth
Experience faith
Experience the passion
Experience the pain
Without experimentation
Without the experience
No mystical
Mysticism is the way inside
The secret starts outside
But is inside
Outside is needed to connect the inside
with humanity and Deity!