To C Magazine 6 Attention

Feel free to download the PDF
or click on the link beneath for the flipbook version

To C Magazine 6 Aandacht - Attention - Awareness

 

https://www.flipsnack.com/iandyou/to-c-magazine-6-attention-4-7-22.html

 

Beste Lezer, Dear Reader for English please scroll down

Samen hebben we weer een ei gelegd: Het Aandacht ei

Het ei dat ons bewust maakt van ons eigen vermogen om niet alleen

Aandacht te geven, maar ook te ontvangen. Ineens is de tijd rijp

Als oorlog- en crisiskinderen blijken we iets te zeggen te hebben

waarnaar geluisterd wordt: Oorlog en crises gaan niet alleen over ellende en pijn

Het gaat ook over wakker worden en alert zijn. Hé, hallo, het gaat om jou,

om jouw verantwoordelijkheid, ook al heb je slechte voorbeelden gehad of nog

Toch of juist dan heb je geleerd hoe je het beter niet kunt doen

En als je dat eenmaal beseft, ligt de weg naar hoe dan wel open…

Dit nummer van het To C Magazine

barst van de inspiratie en de dieper-door-denkertjes…

 

We laid another egg : The Attention egg

The egg that makes us aware of our equity not just to pay attention

but to also receive it; suddenly the time has come

As war and crises children we have something to say and are heard:

War is not just about misery and pain; it's also about waking up and being alert.

Hey, hello, it's about you, about your responsibility

Even if you have had or still have bad examples you have learned

how you better not do it. And once you realize that ,

the way to How Yes is open. Issue 6 of the To C Magazine

is bursting with inspiration and deeper-through-thinking…

 

l